Kadir Has Üniversitesi Çocuk ve Aile Araştırmaları Laboratuvarı, bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki bilişsel gelişimi araştırmak için 2019 yılında Psikoloji bölümü bünyesinde kurulmuştur. Araştırmalarımızın odağında çocukların öz düzenleme, dikkat ve dil becerilerinin gelişimi ve bu gelişimle ilişkili çevresel unsurlar bulunmaktadır.

Çalışmalarımızda araştırdığımız konulardan bazıları,

  • okul öncesi çocukların bilişsel ve dilsel gelişimi,
  • anne-bebek ikililerinin etkileşimi ve buna etki eden unsurlar,
  • çocukların ve ebeveynlerin ekran kullanımı ve bu kullanımın
    bilişsel gelişim ile ilişkisi,
  • bebeklerdeki dikkat gelişimi ve bunu etkileyen unsurlardır.