Araştırmalarımız

Güncel Araştırmalarımız

Bebeklerin Dikkat Becerilerinin Gelişimi
Bebeklerin etrafında anlamlandırmaya çalıştıkları birçok nesne, kişi, konuşma ve olay bulunur. Bebekler dikkat becerileri vasıtasıyla bu zengin ve karmaşık dünyanın özelliklerini seçer ve işlerler. Çalışmamızda bebeklerin dikkatlerini kontrol etme becerilerinin bebeklikten erken çocukluğa gelişimini ve buna etki eden unsurları araştırıyoruz. Çalışmamız TÜBİTAK 3501 programı kapsamında desteklenmektedir.

İlgili proje desteği:
TÜBİTAK 3501, “Bebeklik ve Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim: Dil, Dikkat ve Yürütücü İşlevlerin Gelişimi” (2022-2025).

Ekran Kullanımı, Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi ve Çocuk Gelişimi
Çocuğun ve annenin evde ekran kullanımı ile çocuğun bilişsel gelişimi (öz düzenleme becerileri, öğrenme) arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz. Ayrıca, ebeveynlerin ekran kullanımlarının ebeveyn-çocuk etkileşimleri ile ilişkisini inceliyoruz.

Kardeş ile Büyümenin Çocukların İletişim Becerileri ile İlişkisi
Küçük veya büyük kardeşler ile veya tek çocuk olarak büyümenin çocuğun iletişim
gelişimi ile ilişkisini inceliyoruz.

Tamamlanmış Araştırmalarımız

Çocukların Göndergesel İletişim Becerilerinin Gelişimi
Bir varlığı diğerlerinden ayırıcı şekilde anlatıp tanımlama becerileri (örn. masanın üstündeki kırmızı kalem) göndergesel iletişim becerileri kapsamına girer. Anaokulu yaşındaki çocukların göndergesel iletişim becerileri halen gelişmektedir. Bu çalışmamızda anaokulu yaşındaki çocukların göndergesel iletişim becerileri ile anne konuşması, geribildirimi ve anneyle kurulan ortak dikkat arasındaki ilişkiyi inceledik. İlgili çalışmalarımızdan biri TÜBİTAK 1002 programı kapsamında desteklendi.

İlgili proje desteği:
TÜBİTAK 1002, “Çocukların İletişim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolü” (2021-2022).

İlgili poster bildirileri:
Yıldız, E., Koşkulu, S., Ertaş, S., Küntay., A. & Uzundag B.A. (2022, August). Joint Attention as a Precursor to Children’s Referential Communication Skills. Poster session to be presented at the 7th Lancaster Conference on Infant and Early Childhood Development.

Yildiz, E., Uzundag B. A., Küntay, A. (2022, January). Joint Attention in Infancy Predicts Referential Communication Skills in Toddlerhood. Poster session presented at the Budapest CEU Conference on Cognitive Development.

Çocukların Teknoloji Kullanımı
Okul öncesi çocuklar (0-6 yaş), akıllı telefon, tablet gibi yeni nesil teknolojik aletler ile iç içe büyüyor. Anket çalışmamızda Türkiye’de okul öncesi çocukların teknolojik aletleri süre ve içerik bakımından kullanımlarını, anne-babaların kendi kullanımlarını ve çocuklarının kullanımlarına dair tutumlarını inceledik.

İlgili yayınlar:
Uzundağ, B. A., Oranc, C., Keşşafoğlu, D., & Altundal, M. N. (2022). How Children in Turkey Use Digital Media: Factors Related to Children, Parents, and their Home Environment. In H. Şen and H. Selin (Eds.), Childhood in Turkey: Educational, Sociological, and Psychological Perspectives. Springer.

Uzundağ, B. A., Altundal, M. N., & Keşşafoğlu, D. (2022). Screen Media Exposure in Early Childhood and its Relation to Children’s Self-Regulation: A Systematic Review. Human Behavior and Emerging Technologies.

Uzundağ, B. A., Oranç, C., Keşşafoğlu, D., & Altundal, M. N. (2022). Relations Among Self-Reported Maternal Stress, Smartphone Use, and Mother-Child Interactions. Journal of Child and Family Studies.

Anne-Bebek Ortak Dikkat Süreçleri
Anneler bebekleri ile iletişim kurarken bebeklerinin bakmakta olduğu bir nesne hakkında konuşur veya bebeklerinin dikkatini bir nesneye çekerler. Böyle durumlarda anne ile bebek arasında ortak dikkat kurulur, yani bebek ve annenin dikkatinde ortak bir nesne vardır. Ortak dikkat kurmanın dil gelişimine katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Çalışmalarımızda anne ve bebeklerin kurduğu ortak dikkatin süre ve sıklığına etki eden anne ve bebek kaynaklı farklı unsurları inceliyoruz.

İlgili yayınlar:
Koşkulu, S., Küntay, A. C., Liszkowski, U., & Uzundag, B. A. (2021). Number and Type of Toys Affect Joint Attention of Mothers and Infants. Infant Behavior and Development.

Koşkulu, S., Küntay, A. C., & Uzundag, B. A. (2021). Maternal Behaviors Mediate the Relationship between Maternal Education and Joint Attention. Journal of Applied Developmental Psychology.