Araştırma

Bebeklerin Dikkat Becerilerinin Gelişimi
Bebeklerin etrafında anlamlandırmaya çalıştıkları birçok nesne, kişi, konuşma ve olay bulunur. Bebekler dikkat becerileri vasıtasıyla bu zengin ve karmaşık dünyanın özelliklerini seçer ve işlerler. Çalışmamızda bebeklerin dikkatlerini kontrol etme becerilerinin bebeklikten erken çocukluğa gelişimini ve buna etki eden unsurları araştırıyoruz. Çalışmamız TÜBİTAK 3501 programı kapsamında desteklenmektedir.

İlgili proje desteği:

TÜBİTAK 3501, “Bebeklik ve Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim: Dil, Dikkat ve Yürütücü İşlevlerin Gelişimi” (2022-2025).

İlgili sözlü sunum:

Uzundağ, B. A. & Koç, N. (2023, August). Attention Sharing Helps Attention Focusing: Relations Between Infants’ Focused Attention and Joint Attention with Caregivers. Talk presented at the 8th Lancaster Conference on Infant and Early Child Development, Lancaster, UK.

Ekran Kullanımı, Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi ve Çocuk Gelişimi
Bu başlık altında, birbirinden farklı birkaç çalışma ile çocukların ve ebeveynlerin ekran kullanımları ile çocukların gelişimi ve çocuk-ebeveyn etkileşimi arasındaki ilişkileri inceliyoruz.


İlgili Yayınlarımız:

Uzundağ, B. A., Altundal, M. N.*, & Keşşafoğlu, D.* (2022). Screen Media Exposure in Early Childhood and its Relation to Children’s Self-Regulation: A Systematic Review. Human Behavior and Emerging Technologies. https://www.hindawi.com/journals/hbet/2022/4490166/

Uzundağ, B. A., Oranç, C., Keşşafoğlu, D.*, & Altundal, M. N.* (2022). Relations Among Self-Reported Maternal Stress, Smartphone Use, and Mother-Child Interactions. Journal of Child and Family Studies. https://doi.org/10.1007/s10826-022-02371-5

Uzundağ, B. A., Keşşafoğlu, D.*, Altundal, M. N.*, & Erdoğan, Ş. N.* (2023). Dijital Dünyada Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi ve Çocukların Bilişsel Gelişimi [Parent-Child Interaction and Children’s Cognitive Development in a Digital World]. In M. Ekerim (Ed.), Sosyal Zihin: Bilişsel Gelişimde Sosyal Etkileşimin Rolü. Vakıfbank Kültür Yayınları. https://www.vbky.com.tr/kitap/sosyal-zihin

Uzundağ, B. A. (2022). Arka Plan Televizyonun Erken Çocukluktaki Gelişim ve Çocuk-Ebeveyn Etkileşimleri ile İlişkisi: Bir Derleme Çalışması. [The Relationship Between Background TV, Child Development and Child-Caregiver Interactions in Early Childhood: A Review Study]. Nesne Psikoloji Dergisi.

Uzundağ, B. A., Keşşafoğlu, D.*, & Altundal, M. N.* (in press). Dijital Dünyada Erken Çocukluk: Ekran Kullanımı ve Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki [Early Childhood in a Digital World: The Relationship Between Screen Media use and Self-Regulation]. In F. Karaman and A. Özdeş (Eds.), Değişen Dünyanın Gelişen Çocukları: Dijital Teknolojinin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri. Nobel Akademi Yayıncılık.

Uzundağ, B. A., Oranc, C., Keşşafoğlu, D.*, & Altundal, M. N.* (2022). How Children in Turkey Use Digital Media: Factors Related to Children, Parents, and Their Home Environment. In H. Şen and H. Selin (Eds.), Childhood in Turkey: Educational, Sociological, and Psychological Perspectives. Springer.

İlgili Poster Bildirilerimiz:

Keşşafoğlu, D.*, Küntay, A., & Uzundağ, B. A. (2023, August). Can A Crab Walk in The Air or Walk Through Walls? Impact of Watching Fantastical Content on Young Children’s Cognitive Skills. Poster session presented at the 8th Lancaster Conference on Infant and Early Child Development, Lancaster, UK.

Keşşafoğlu, D.*, Uzundağ, B. A., Yıldız, E.*, & Küntay, A. C. (2023, January). Background television and child-directed language input: a home observation study. Poster session presented at the 13th Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary.

Kessafoglu, D.*, Altundal, M. N.*, Koc, N.*, Yildiz, E.*, Uzundag, B. A. (2022, August). Correlates of young children’s screen time. Poster session presented at the 7th Lancaster Conference on Infant and Early Child Development. 

Yıldız, E.*, Keşşafoğlu, D.*, Altundal, M. N.*, Akel, G.*, & Uzundağ, B. A. (2023, January). Parenting stress mediates the relationship between child effortful control and technoference. Poster session presented at the13th Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary.

Uzundag, B. A., Yildiz, E.*, Altundal, M. N.*, Kessafoglu, D.* (2021, April). Screen Use at Home is Associated with Shorter Interactions with Objects in Infant-Caregiver Pairs. Poster session presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development.

Çocukların Göndergesel İletişim Becerilerinin Gelişimi
Bir varlığı diğerlerinden ayırıcı şekilde anlatıp tanımlama becerileri (örn. masanın üstündeki kırmızı kalem) göndergesel iletişim becerileri kapsamına girer. Anaokulu yaşındaki çocukların göndergesel iletişim becerileri halen gelişmektedir. Bu çalışmamızda anaokulu yaşındaki çocukların göndergesel iletişim becerileri ile anne konuşması, geribildirimi ve anneyle kurulan ortak dikkat arasındaki ilişkiyi inceledik. İlgili çalışmalarımızdan biri TÜBİTAK 1002 programı kapsamında desteklendi.

İlgili proje desteği:
TÜBİTAK 1002, “Çocukların İletişim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolü” (2021-2022).

İlgili poster bildirileri:
Yıldız, E., Koşkulu, S., Ertaş, S., Küntay., A. & Uzundag B.A. (2022, August). Joint Attention as a Precursor to Children’s Referential Communication Skills. Poster session to be presented at the 7th Lancaster Conference on Infant and Early Childhood Development.

Yildiz, E., Uzundag B. A., Küntay, A. (2022, January). Joint Attention in Infancy Predicts Referential Communication Skills in Toddlerhood. Poster session presented at the Budapest CEU Conference on Cognitive Development.

Anne-Bebek Ortak Dikkat Süreçleri
Anneler bebekleri ile iletişim kurarken bebeklerinin bakmakta olduğu bir nesne hakkında konuşur veya bebeklerinin dikkatini bir nesneye çekerler. Böyle durumlarda anne ile bebek arasında ortak dikkat kurulur, yani bebek ve annenin dikkatinde ortak bir nesne vardır. Ortak dikkat kurmanın dil gelişimine katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Çalışmalarımızda anne ve bebeklerin kurduğu ortak dikkatin süre ve sıklığına etki eden anne ve bebek kaynaklı farklı unsurları inceliyoruz.

İlgili yayınlar:


Koşkulu, S., Küntay, A. C., Liszkowski, U., & Uzundag, B. A. (2021). Number and Type of Toys Affect Joint Attention of Mothers and Infants. Infant Behavior and Development.

Koşkulu, S., Küntay, A. C., & Uzundag, B. A. (2021). Maternal Behaviors Mediate the Relationship between Maternal Education and Joint Attention. Journal of Applied Developmental Psychology.